Hình ảnh vườn cao su

Hình ảnh giới thiệu về vườn cao su nhà máy Sruco
Liên hệ:
Thôn Nam Hà - xã Đông Hà - Huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận

Cập nhật lần cuối : 20 Tháng Tám 2011