Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khánh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khánh là 1 trong các đơn vị liên kết của Sruco, trụ sở đặt tại Bình Thuận.
Sản phẩm chủ lực là cao su RSS3

Liên hệ:
Đức Linh - Bình Thuận

Cập nhật lần cuối : 20 Tháng Tám 2011