Nhà Máy Cao Su Sao Thái Dương            
                        
                                                                                                    
 
 


Liên hệ:

Thôn Nam Hà - xã Đông Hà - huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (84-62) 248 4424 / Fax: (84-62) 353 1356


Cập nhật lần cuối : 2 Tháng Tư 2011