Nhóm giao dịch

Nhóm giao dịch

Bích Ngọc
Nhân viên kinh doanh

Phạm Thị Bích Ngọc | Skype nick: ngocsunin
Tel: (84-8) 3588 6929 | Fax: (84-8) 6289 6069

Email: info@sruco.com | Website: http://sruco.com
CEO
Giám đốc điều hành

Tel: (84-8) 3588 6929  | Fax: (84-8) 6289 6069

Email: ceo@sruco.com | Website: http://sruco.comGiới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Nhóm giao dịch